Eduskuntavaalit

SUUNTA HÄMEELLE

HÄMEEN SOSIALIDEMOKRAATTIEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA

 

Julkisten investointien varmistaminen Hämeeseen

SDP:n vaaliohjelmassa mainitaan tavoitteeksi lisätä julkisia investointeja, sekä rakentaa uusia kotimaahan sijoittavia rahoitusvälineitä, tässä apuna toimisi valtio-omisteinen Remontti Oy. Varmistamme, että Kanta- ja Päijät-Häme saavat osansa näistä investoinneista, esimerkkikohteina mainittakoon mm. koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kunnostaminen, Suomen kasvukäytävän (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere) kehittämisen rahoittaminen, Vt. 2 kunnostaminen, Vt. 12 perusparannus, Lahden ohitustien rakentaminen, Helsinki-Riihimäki -rataosan kapasiteetin lisääminen ja aseman seudun kehittäminen, Päijät-Hämeen matkailuklusterin kehittäminen.

Lähipalvelujen turvaaminen

Julkisten palvelujen, kuten koulu, päivähoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjasto, poliisi ja TE-palvelut, on oltava tasapuolisia ja yhdenvertaisia lähellä kuntalaisia. Koulutuksen osalta Hämeessä on ylläpidettävä vahvaa toista astetta sekä monialaisia ammattikorkeakouluja, sekä varmistettava kouluverkon rahoituksen turvaaminen. Sote-uudistuksen toimeenpanossa pidämme huolta siitä, että Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden päätäntävalta ja ohjaus pysyy hämäläisissä käsissä ja että sote-palvelut rakentuvat julkisen sektorin varaan.

Työllisyys ja syrjäytymisen ehkäisy

Kehitämme ratkaisuja, joilla saamme pitkäaikaistyöttömiä työllistettyä ja työttömyysastetta laskettua. Tuemme työmarkkinaratkaisuja, jotka tukevat työllisyyttä, vähentävät sukupuolten välisiä palkkaeroja ja parantavat osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien asemaa. Uudistamme kuntoutusta, uudelleenkoulutusta ja työllistämisen tukia mahdollistaaksemme osatyökykyisten sekä eri tavoin vammaisten ihmisten työllistymisen. Syrjäytymisen ehkäisyssä paikalliset, alueelliset erityistarpeet huomioonottavat ratkaisut ovat osoittautuneet parhaaksi tavaksi puuttua ongelmaan. Siksi haluamme tukea myös paikallisten toimijoiden työtä syrjäytymisen ehkäisyssä sekä vajaakuntoisten työllistämisessä.

Työssäkäyvien aseman parantaminen

Teemme työtä työntekijän kannalta haitallisten nollatyösopimusten kieltämiseksi, alipalkkauksen poistamiseksi ja työntekijän asemaa vahvistaen. Tulemme panostamaan entistä vahvemmin harmaan talouden torjuntaan. Pidennämme työuria muuttamalla pelisääntöjä niin, että työssäkäynti ja muu elämä ovat helpommin yhteensovitettavissa.

Nuorisotakuun kehittäminen ja tehostaminen

Nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi käyttöön otettu nuorisotakuu vaatii hiomista ja työtä edelleen, myös Hämeen maakuntaliitot ja kunnat ovat sitoutuneet nuorisotakuun toteuttamiseen. Tulemme edistämään nuorisotakuun kehittämistä tulevalla vaalikaudella eduskunnassa.

Terveen yrittäjyyden tukeminen

Parannamme yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sekä edellä mainittujen tahojen perheenjäsenten sosiaaliturvaa. Haluamme nostaa yrittäjien ALV-velvollisuuden alarajaa sekä selkeyttää ja helpottaa yritystoimintaa koskevaa sääntelyä. Teemme työtä harmaan talouden torjumiseksi, mikä takaa reilut pelisäännöt markkinoille. Teemme työtä kotimaisen ostovoiman turvaamiseksi, mikä auttaa erityisesti itsensätyöllistäjiä ja kotimaisia pk-yrittäjiä, sekä tarjoaa kasvuhakuisille ja kansainvälistyville yrityksille pohjaa, jolle rakentaa.

SDP Häme 255x362mm tulostusweb-page-001