Eduskuntavaalit 2019

SDP:n ehdokkaat Hämeessä

Kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pj. Toiminut aikaisemmin työministerinä ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana sekä varapuhemiehenä.

 

Tarja Filatov 130

Hyvinvoinnin mittari ei ole euro, vaan hyvä ja turvallinen elämä

Olen lähtenyt mukaan politiikkaan, koska haluan muuttaa maailmaa paremmaksi. Meillä jokaisella on vastuu tulevasta ja se on sitä suurempi, mitä vaikutusvaltaisemmassa asemassa olemme.

Haluan, että koulutukseen panostetaan, koska se on paras vakuutuksemme muuttuvassa maailmassa. Haluan synnyttää ihmisen mittaista työtä ja auttaa ihmisiä työllistymään sekä rakentaa ekologisesti kestävää kasvua ja vahvistaa taloutta oikeudenmukaisesti.

Haluan muuttaa sosiaaliturvan vastaamaan nykypäivän tarpeisiin ja ehkäisemään eriarvoisuutta.

Haluan poistaa lapsiperheköyhyyden, rakentaa turvallista arkea lapsille ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Haluan parantaa ikäihmisten palveluita sekä pieni- ja keskituloisten eläkeläisten toimeentuloa sekä pelastaa julkiset terveyspalvelut ylenpalttiselta markkinauskolta.

Haluan, että oikeudet ja vastuut yhteiskunnassa jakautuvat reilusti.

Haluan hillitä ilmastonmuutosta sosiaalisesti reilulla tavalla Suomessa ja kansainvälisesti, koska vielä ei ole liian myöhäistä.

Haluan, että oikeudet ja vastuut yhteiskunnassa jakautuvat reilusti.

Olen aina politiikan ohella ollut mukana kansalaisyhteiskunnan toiminnassa, koska se on tärkeä osa demokratiaa. Nyt olen Reumaliiton valtuuston sekä rakkaan teatteriharrastuksen kautta Työväen Näyttämöiden Liiton puheenjohtaja

Haluan paljon ja tiedän, että toiveiden toteutuminen vaatii kovaa työtä. Siksi pyrin jatkamaan työtä kansanedustajana, jotta voin tehdä täysillä oman osani paremman maailman rakentamiseksi.

tarja.filatov@eduskunta.fi p. 0505113112
Facebook
Twitter
Instagram

 

 

Hämeenlinnalainen varatuomari, kansanedustaja 1991-2015, oikeusministeri 1999-2005, EBRD:n johtokunnan jäsen 2015-18

Johannes Koskinen 131

Työn ja oikeuden ääni

Nykyhallituksen hoipertelun jäljiltä on jämäkän suunnanmuutoksen aika: eriarvoistumista, köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan – inhimillisemmän ja tasa-arvoisemman Suomen puolesta. Tulevaisuuden suuret haasteet ilmastonmuutoksesta sosiaaliturvan uudistamiseen vaativat toimivia, solidaarisia ratkaisuja.

Turvalliset terveys- ja sosiaalipalvelut ja kunnon koulutus kuuluvat kaikille. Terveyseroja kaventava sote-uudistus ja ikäihmisten hoivan takaaminen ovat välttämättömiä. Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuden kehittäminen, maksuton toinen aste ja nuorisotakuu ovat tärkeitä tulevaisuusinvestointeja

Me sosialidemokraatit ajamme reilumpaa, turvallisempien työsuhteiden työelämää ja oikeudenmukaisempaa tulonjakoa. Verotusta on suunnattava todellisen maksukyvyn mukaan, harmaa talous ja veroparatiisit suitsittava. Tarvitaan tasokorotus pieniin eläkkeisiin ja toimeentuloturvan aukkojen paikkaaminen yleisturvaksi.

Turvalliset terveys- ja sosiaalipalvelut ja kunnon koulutus kuuluvat kaikille.

Molemmissa Hämeen maakunnissa viime vuosien heikko aluekehitys on käännettävä työpaikkojen ja asukasluvun kasvusuunnaksi. Se merkitsee panostusta osaamiseen ja työllisyyteen, vahvaa elinkeino- ja asuntopolitiikkaa, tuloksellisempaa yhteistyötä.

Lähde muutoksen tekijäksi, asialinjalla!

Pidetään yhteyttä :  johanneskoskinen@outlook.com puh. 050 5113061
Facebook
Twitter

Lakimies (Master of Laws), BBA, BA Hons SDP:n varapj 2017 – Kansanedustaja 2015 – Perustuslaki- ja talousvaliokunnan jäsen Pohjoismaiden Neuvoston jäsen Valtion liikuntaneuvoston jäsen Lahden kaupunginvaltuutettu, Päijät-Hämeen Hyvinvointiky:n hallituksen pj

 

Ville Skinnari 132

Suomi tarvitsee nyt luottamusta ja tulevaisuuden ratkaisuja.

 Oikeistohallituksen politiikka on ollut palkansaajille, eläkeläisille ja lapsiperheille raskasta. Leikkaukset on nimetty kehittämiseksi! Suomen perinteiset vahvuudet – inhimillisyys, laadukas koulutus, laaja yhteistyö työmarkkinoiden ja hallituksen välillä – on heitetty syrjään. Sen tilalle on tullut sanelua, uhkailua ja pakottamista.

Hallitus on omalla toiminnallaan aiheuttanut työmarkkinakriisejä. Suomi on liian pieni maa riitelyyn. Jos haluamme menestyä, ainoa keino on yhteistyön ja sopimisen tie. Viestini yritysmaailmalle on: pitää päästä pois pelon ilmapiiristä ja pelon lietsonnasta. Kun on luottamusta, uskalletaan kehittyä ja uudistua. Suomi tarvitsee tulevaisuusvision ja tiekartan inhimillisemmän, tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman Suomen rakentamiseen – lupauksen siitä, että huomenna on paremmin. Tarvitsemme luottamusyhteiskunnan. Työ tämän eteen alkaa huhtikuussa, kun SDP:n nousee maamme suurimmaksi puolueeksi.

SDP:llä on rohkeutta johtajaa ja uudistaa Suomi tulevaisuuden linjalle. Tehdään se yhdessä. Muutos alkaa 14.4.2019!

SDP:n varapuheenjohtajana olen ollut tiiviisti luomassa puolueen tulevaisuuteen katsovaa ohjelmatyötä. Katsomme nyt vahvasti tulevaisuuteen, olemme aloitteellisia ja tuloksena me johdamme nyt poliittista keskustelua. Talouden kasvusta huolimatta Häme ei ole päässyt täysillä kansainväliseen kasvuun mukaan. Kasvun tarina on puuttunut. Yrityselämänkin pitää parantaa juoksuaan. Muuhun Suomeen verrattuna olemme pahasti jäljessä panostuksissa tutkimukseen ja kehitykseen. Hämeessä emme kestä enää eli 10 prosentin työttömyyttä. Kakkua pitää pystyä kasvattamaan, että on jaettavaa. Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja osaamiseen, liikenneyhteyksiin, terveydenhuoltoon ja varhaiskasvatukseen.

Suomi tarvitsee nyt SDP:n rohkeutta johtaa ja uudistaa. Tehdään se yhdessä! Muutos alkaa 14.4.2019
www.villeskinnari.fi      
Facebook
Twitter
LinkedIn

Yhteisöpedagogi (AMK) Lahdesta. Kansanedustaja vuodesta 2011,Lahden kaupunginvaltuutettu vuodesta 2005, Päijät-Hämeen maakuntahallituksen ja -valtuuston jäsen vuodesta 2006, Lahden Icehearts ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2010.

Mika Kari 133

Tehdään muutos – yhdessä

Vaaleissa on kysymys politiikan suunnasta. Riitelyn ja syyttelyn sijaan tarvitsemme enemmän yhdessä tekemistä, sopimista ja luottamusta toinen toisiimme. Suomi tarvitsee muutosta.

Lähdin politiikkaan mukaan nuorena, 90-luvun syvimmän laman keskellä muuttamaan maailmaa paremmaksi. Sillä matkalla olen edelleen, nyt 51-vuotiaana kansanedustajana ja perheen isänä. Vuosien saatossa olen saanut toimia pitkään yhteisten asioiden parissa. Hämäläisten edustajana eduskunnassa olen toiminut vuodesta 2011 alkaen. Työllisyyden, kasvun ja koulutuksen edistämisen lisäksi olen perehtynyt turvallisuutemme kehittämiseen puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa laajemminkin.

Huomenna on oltava paremmin kuin tänään, siksi tarvitsemme muutoksen.

Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus toimeentuloon, tulevaisuuteen, turvallisuuteen ja ihmisarvoon. On aika uudistaa tilkkutäkkimäinen sosiaaliturva yksinkertaiseksi ja toimivaksi yleisturvaksi. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava laadukas koulutuspolku sekä aikuisille mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi – toimimme aktiivisesti turvallisuuden ja vakauden rakentamiseksi. Meidän on myös huolehdittava niistä, jotka eivät voi pitää itsestään huolta On uudistettava ikäihmisten hoito laadukkaaksi ja ihmisarvoiseksi. Ihminen on arvokas, mutta ei kauppatavaraa.

Tulevan nelivuotiskauden ajan eduskunnalta vaaditaan tahtoa uudistaa Suomea rohkeasti. Uudistukset on tehtävä oikeudenmukaisesti ja toisiamme kuunnellen. Ansaitsemme Suomen, joka kuuluu meille jokaiselle ja jossa meidän kaikkien on mahdollista rakentaa yhteistä tarinaamme. Huomenna on oltava paremmin kuin tänään, siksi tarvitsemme muutoksen.

mika.kari(at)eduskunta.fi
www.mikakari.fi
Facebook
Twitter
Instagram

 

Sosionomi (AMK), Riihimäeltä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Hämeen Sosialidemokraattien puheenjohtaja.

 

Miia Nahkuri 134

Näissä vaaleissa on kyse Suomen suunnasta, rohkeudesta ja muutoksesta

Rohkeus puolustaa heikommassa asemassa olevia on aina vienyt minua eteenpäin. Tämä rohkeus kasvoi sosiaalialan työssä ja päätin lähteä mukaan politiikkaan reilu 10 vuotta sitten. Nyt 32-vuotiaana olen valmis tarttumaan uusiin haasteisiin, rohkeudella ja sydämellä.

Hyvinvointivaltion pohja on työn ja kasvun edellytyksien luomisessa. Osaaminen on yksi Suomen tärkeimmistä kilpailuvalteista. Varhaiskasvatuksen muuttaminen asteittain maksuttomaksi, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ja nuorisotakuun päivittäminen ovat investointeja tuleviin osaajiin. Meillä jokaisella on oltava myös mahdollisuus päivittää osaamistamme työuran aikana.

Meidän on löydettävä keinot, jolla muutosten vaikutukset eivät aiheuta eriarvoistumista, vaan jakautuvat tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Talouden ja työllisyyden vahvistamiseksi tulee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukseen tehdä merkittäviä panostuksia. Hämeessä on myös panostettava tärkeiden investointien läpi viemiseen, joista raideliikenteen parantaminen on yksi tärkeimmistä. Näin parannetaan koko Suomen raideliikenteen toimivuutta. Ilmastotyössä on tehtävä rohkeita linjauksia. Muutos on Suomelle myös mahdollisuus, jos teemme vähähiilisyydestä kilpailuvaltin ja luomme näin uutta työtä ja kestävää kasvua. Meidän on löydettävä keinot, jolla muutosten vaikutukset eivät aiheuta eriarvoistumista, vaan jakautuvat tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee vahvistaa ja kääntää katse kohti ihmistä ja hänen palveluitaan. Tarvitsemme hoitotakuun, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon pääsee viikon kuluessa. Palvelut toimivat parhaiten silloin kun ihminen saa apua oikea-aikaisesti, joka ennaltaehkäisee monien ongelmien syntymistä. Sosiaaliturvajärjestelmän tulee joustaa ja turvata riittävä toimeentulo muuttuvissa elämäntilanteissa. Järjestelmää tulee uudistaa rohkeasti yksinkertaisemmaksi.

 

Me olemme liian pieni kansa riitelemään ja ajautumaan kauemmas toisistamme. Suomen vahvuus on ollut puolueiden ja muiden tahojen välisessä yhteistyössä. Suomi tarvitsee isoja ja rohkeitakin uudistuksia, joita voidaan viedä eteenpäin vain yhteistyössä.

https://miianahkuri.fi
facebook
twitter

 

 

Terveydenhoitaja Lahdesta, kaupunginvaltuustossa vuodesta 2005, kaupunginhallituksessa vuodesta 2009

Sirkku Hildén 135

Ihmisille parempi arki

Meidän on tehtävä maailmasta hieman parempi paikka. Turvallinen arki ei ole itsestäänselvyys. Hyvinvointiyhteiskunnan perusasioita on edelleen kehitettävä ja puolustettava. Tarvitsemme tasa-arvoisia sosiaalipalveluita, terveydenhuoltoa, kouluja, päiväkoteja, kirjastoja.

Politiikan tehtävänä on taata ihmisille parempi arki. Jokaisella on oltava mahdollisuus saada julkisia palveluja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä tärkeää työtä tekeviin kolmannen sektorin toimijoihin turvaamalla niiden rahoitus.

Nuorissa on tulevaisuus. Jokaiselle nuorelle on taattava toisen asteen koulutus sekä tarpeeksi tukea sen suorittamiseksi.

Hyvä ikääntyminen on jokaisen oikeus. Ikääntyneille on turvattava toimeentulo ja taattava heille kaikki tarvittava apu. Pieniä eläkkeitä, kotitalousvähennystä sekä eläkkeensaajan hoitotukea on korotettava. Minulla on lähes 20 vuoden työkokemus ikääntyneiden kotihoidosta. Kokemani perusteella haluan sanoa, että ikäihmisten yksinäisyys on poistettava. Jokaiselle on taattava mahdollisuus juttukaveriin. Tämän vuoksi on esimerkiksi annettava kotihoidolle aidosti aikaa asiakkaalle.

Tarvitsemme tasa-arvoisia sosiaalipalveluita, terveydenhuoltoa, kouluja, päiväkoteja, kirjastoja.

Perhevapaauudistus on toteutettava viipymättä. Sen on tarjottava perheille tukea ja joustoa työelämän murroksessa. Lapsillemme on jätettävä terveellinen ja monimuotoinen ympäristö. Valtion on vaadittava kulutustavaran alkuperän merkintöjä, jotta kansalaisille mahdollistetaan eettinen ja ekologinen valinta.

Työttömyyden hoitoon on panostettava. On luotava uusi aktiivimalli, jossa työnhakijan aktiivisuudesta ei rangaista, vaan siitä palkitaan. Eriarvoisuutta on vähennettävä hillitsemällä tuloerojen kasvua, sillä se on myös uhka yhteiskuntarauhalle. Sosiaaliturvauudistus on toteutettava SDP:n yleisturvamallin pohjalta.

sirkku.hilden(at)gmail.com
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin

 

Perusturvajohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Forssasta. Kaupunginvaltuutettu, kolmatta kautta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, Yrityskehityksen ja maakuntahallituksen jäsen, kirkkovaltuutettu.

Kaisa Lepola 136

Oikeudenmukaisia päätöksiä ei tarvitse selitellä

Virkatyössäni olen tällä hetkellä Lopen kunnassa vs. perusturvajohtajana, vakityössäni olen sosiaalihuollon erityisasiantuntijana. Eduskuntavaaleissa olen toista kertaa ehdolla. Viime vaaleissa ylsin ensimmäiselle varasijalle.

Eduskuntatyöskentelyssä tulevalla kaudella sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset ovat erittäin isossa roolissa. Soten jäätyä Sipilän hallitukselta kesken on saatava uudistus uudelleen päätöksentekoon. Uskon, että osaamisellani sosiaalihuollon johtamis-, asiakas-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävistä on hyötyä koko yhteiskunnallemme.

Pehmeät arvot edellä meneminen on älykästä, koska ne liittyvät aina koviin asioihin.

Yhteiskunnan tehtävänä on suojella lapsia ja mahdollistaa jokaiselle turvallinen lapsuus. Ikäihmisten osalta meidän on turvattava arvokas ja monipuolinen vanhuus. Työikäisille on mahdollistettava reilu työura. Palkalla on tultava toimeen. Näiden asioiden vuoksi olen ehdolla kansanedustajaksi.

Ajattelen, että oikeudenmukaisia päätöksiä ei tarvitse selitellä. Pehmeät arvot edellä meneminen on älykästä, koska ne liittyvät aina koviin asioihin.

Ihmisenä olen sosiaalinen, myönteisellä asenteella toimiva, verkostoituva ja määrätietoinen päätöksentekijä palvelukseenne.

Reilu, turvallinen ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta tehdään #kaisankanssa.

Kaisa.lepola@forssa.fi
www.kaisalepola.fi 
Twitter
Facebook
Instagram

 

 

Terveydenhoitaja Hämeenlinnasta, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Prabhakaran “Raparperi” Ranjith Kumar 137

Vanhustyö koko Suomen sydämenasiaksi!

Olen ehdolla eduskuntaan, koska uskon vahvasti, että jokaisella yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa. Suomi on yksi maailman parhaista maista. Haluan olla mukana tekemässä siitä vielä parempaa.

Suomalaisten rehellisyydellä, sisulla ja ahkeralla työllä ovat vanhemmat ikäpolvet luoneet yhteiskunnan, jossa jokaisella yksilöllä on vapaus luoda elämästään omannäköisensä. Arvostan suomalaisten tasa-arvoa ja huipputasoista koulutusjärjestelmää.

Viime aikoina hyvinvointivaltio ei  kuitenkaan ole palvellut kaikkia tasa-arvoisesti. Taloudellinen kasvu on jakautunut vain osalle ihmisiä; on syntynyt eriarvoisuutta.

Erityisesti haluan ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Haluan poistaa niin kutsutun aktiivimallin raipan eli perusteettoman viiden prosentin työttömyysturvan leikkauksen. Jokaisella on oltava oikeus työhön ja ihmisarvoisen elämän takaavaan toimentuloon. ’

Ikäihmisten arvostus kuntoon, nuorten syrjäytyminen on torjuttava.

Koulutusmahdollisuus on taattava varallisuudesta riippumatta.  Luokkayhteiskunnan torjumiseksi ja tasa-arvoisen oppimispolun vahvistamiseksi kannatan oppivelvollisuuden nostamista 18 vuoden ikään asti. Pienimpiä eläkkeitä on korotettava 100 euroa nettona kuukaudessa, useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen. Ikäihmisten arvostus kuntoon!

SDP on minun puolueeni, koska sen perusarvot ovat minua lähellä. SDP:n saavutukset ja puolueen yli sadan vuoden kunniakas historia merkitsevät minulle paljon. SDP on kansainvälinen liike, joka pystyy vastaamaan sekä suurempiin globaalihaasteisiin että suomalaisten arkisiin kysymyksiin.

SDP on edistyksen liike.

prabhakaran.ranjithkumar(at)hmlkaupunki.fi
Facebook

 

Optikko Forssasta, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Hämeen demarinaisten puheenjohtaja ja Demarinaisten liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja

 

Emmi Lintonen 138

#huomisenmenestystarina

Haluan olla mukana rakentamassa Hämeen ja Suomen #huomisenmenestystarinaa eduskunnassa. Menestystarinassani kaikista pidetään huolta. Huolta on pidettävä myös korvaamattomasta luonnostamme.

Menestystarina alkaa syntymästä. Lapsen syntyessä perheet tarvitsevat tukea kasvatustyöhönsä. Sitä tukea antavat hyvät neuvolat, maksuton varhaiskasvatus ja laadukas päivähoito. Vanhemmat ansaitsevat perhevapaauudistuksen. Tarinassani lapsiperheköyhyyden poistamiseksi tehdään kaikki. Lapsillamme on oltava elinkelpoinen maailma tulevaisuudessakin ja siksi ilmastonmuutos on pysäytettävä.

Menestystarina ei synny ilman maailman parasta ja tasa-arvoisinta peruskoulua, jossa on tarpeeksi opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Kaikille nuorille pitää löytyä koulutuspaikka maksuttomalta toiselta asteelta. Hyvä tarina tarvitsee onnistuakseen myös sivistystä, kulttuuria ja liikuntaa.

Menestystarinassani kaikista pidetään huolta. Huolta on pidettävä myös korvaamattomasta luonnostamme.

Menestystarinaan tarvitaan yhteistä yrittämistä. Elinkeinoelämää on tuettava. Jokaisella työikäisellä on oltava työpaikka, ja palkalla pitää tulla toimeen.

Menestystarinan yksi luku on omistettu Sotelle: saumattomille hoitoketjuille, vahvalle perusterveydenhuollolle, joilla vähennetään terveys- ja hyvinvointieroja. Sote -ongelmat ratkaistaan ihmisten eikä paratiisiyhtiöiden ehdoilla.

Menestystarinassa vanhuksista huolehditaan paremmin kuin nyt. Vanhuksia ei jätetä yksin turvattomina. Kaikki lääkkeet ovat ilmaisia eikä kenenkään tarvitse valita leivän tai lääkkeiden väliltä. Tarinassani ei ole eläkeköyhyyttä.

Menestystarinassani on onnellinen ja toiveikas loppu. Tulevaisuudessa raha ja kovat arvot eivät saa ratkaista ihmisen arvoa ja sitä, kuka saa turvallisen ja hyvän elämän.

#Emmi2019 #uusinäkökulma #huomisenmenestystarina

emmi.lintonen(at)forssa.fi
Facebook
Twitter
Instagram

 

Kasvatustieteen tohtori, luokanopettaja ja peruskoulun rehtori Lahdesta.Kaupunginvaltuutettu, liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja.

Marju Markkanen 139

Suomi tarvitsee sydäntekoja!

 

Avain yksilön ja koko yhteiskunnan menestykseen löytyy koulutuksesta ja osaamisesta. Tärkein sydäntekoni on mahdollistaa lapsille turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja harrastukseen. En halua, että yksikään lapsi enää kertoo minulle, ettei voi käydä uimassa, koska se on vanhemmalle liian kallista.

On tärkeää, että jokainen nuori suorittaa tutkinnon, valmistuu ammattiin ja luottaa valoisaan tulevaisuuteen. Lukio ja ammattikoulu on saatava maksuttomiksi. Tukemalla yrittäjämäiseen asenteeseen kasvamista ja jatkuvaa oppimista läpi elämän pärjäämme nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Meidän tulee huolehtia eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnista muun muassa kulttuurin ja liikunnan keinoin.

 

Perheeseeni kuuluvat aviomies ja kolme lasta. Minulla on monipuolinen työkokemus opetus- ja kasvatusalalta. Olen työskennellyt päiväkodissa, luokanopettajana ja englannin kielen opettajana peruskoulussa, opettajankouluttajana normaalikoulussa sekä erilaisissa kasvatusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä. Olen myös toiminut opetusalan yrittäjänä.

Lapsille turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus oppia ja harrastaa.

Kuulun Lahden ensi- ja turvakoti ry:n johtokuntaan ja olen Lahden kirkkovaltuustossa. Minulla on osaamista, kokemusta ja sydäntä viedä tärkeitä asioita eteenpäin valtakunnallisella tasolla. Työskentelen sekä Hämeen hyväksi että koko Suomen menestykseksi.

Lue lisää minusta ja sydänteoista sivuiltani marju.fi
marju.markkanen(at)lahti.fi
Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin

 

Sairaanhoitaja Heinolasta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja STTK:n edustajiston puheenjohtaja.

Kirsi Lehtimäki 140

Ikkunat kirkkaiksi tulevaisuuteen

Miltä maailma näyttää perheen perustamista pohtivan nuoren silmin? Tämä on Suomelle kohtalonkysymys.

Ikkuna tulevaisuuteen on sumentunut. Epävakaaksi muuttuneessa maailmassa vastuu lapsista seuraava parin vuosikymmenen aikana saattaa pelottaa, ja vapaus keskittyä rajoituksetta oman elämän kehittelyyn houkuttelee.

Laskeva syntyvyys uhkaa hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja globaalin talouden epävarmuudet uhkaavat kansainvälisen järjestelmän vakautta. Pessimistit ajattelevat, että näille megatrendeille ei voi enää mitään. Itse ajattelen, että kyllä voi. Muutoksen edellytys on, että nuoret saadaan mukaan politiikkaan.

Pysyvimmät merkitykset syntyvät suhteessa johonkin ulkoiseen, olipa se sitten suhde toisiin ihmisiin, luontoon tai yleistä hyvää tuottavaan päämäärään. Vastavoima egoismille ja kulutuskapitalismille voi syntyä vain tästä lähtökohdasta. Politiikan tulisi kuulua opintoihin peruskoulusta lähtien.

Uuden perhepolitiikan lähtökohdaksi sopii mielestäni kylä, jossa ihmiset huolehtivat toisistaan, vaikka eivät saman katon alla asuisikaan.

Pyrin kansanedustajaksi 52-vuotiaana neljän nuoren aikuisen äitinä ja kolmen lapsenlapsen mummona. Uuden perhepolitiikan lähtökohdaksi sopii mielestäni kylä, jossa ihmiset huolehtivat toisistaan, vaikka eivät saman katon alla asuisikaan.

Ikääntyvien osallisuus on tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin, sillä kaikki nuoret perheet eivät pärjää yksin. Monissa perheissä isovanhemmat turvaavat sujuvan arjen. Itsekin viiletän usein töihin lastenlasten päiväkodin kautta.

Taloyhtiöt voisivat palkata julkisella tuella sosiaalisia isännöitsijöitä, jotka piipahtaisivat vanhuksen luona juttelemassa ja kävisivät kysymässä vuorotyössä olevan yksinhuoltajan lapselta, joko läksyt on tehty.

www.kirsimaaritlehtimaki.com
Facebook
Twitter
Instagram

Sulattaja, lasitehtaan pääluottamusmies, Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Teollisuusliiton valtuuston jäsen.

Timo Viitanen 141

Tuloeroja kavennettava, eläkkeet turvattava ja nuorten syrjäytyminen estettävä!

Haluan olla tekemässä kaikille hyvää, tasa-arvoista ja ihmisoikeuksien mukaista Suomea. Politiikasta on tullut edunvalvontaa ja edunvalvonnasta politiikkaa. Maan nykyisen hallituksen aikana tämä ajatus on vahvistunut.

Nyt edessä olevilla eduskuntavaaleilla on iso merkitys siinä, jatketaanko yksipuolista sanelupolitiikkaa myös työmarkkinoille vai palautammeko kolmikantaisen valmistelu- ja sopimusyhteiskunnan. Jos nykyinen hallituspohja saa jatkoa, niin yksi asia on varmaa: me duunarit, työttömät ja lapsiperheet joudumme entistäkin tiukemmalle.

Työhistorialtani olen perusduunari, olen tehnyt varasto- ja myyntihommia. Iittalan lasitehtaalla olen työskennellyt 11 vuotta, joista viimeiset kuusi vuotta olen saanut olla pääluottamusmies. Pääluottamusmieheksi olen aikanaan ruvennut, koska haluan vaikuttaa asioihin ja pitää heikompien puolta.

Lapsiperheiden köyhyys on selvässä kasvussa. Syntyvyys laskee. Kuinka moni nuori on valmis tekemään lapsia sellaisessa tilanteessa, jossa oma talous ei ole vakaalla pohjalla?

Osaamisemme energian säästämisessä pitää kääntää mahdollisuudeksi.

Lasten oikeuksiin on kiinnitettävä huomiota ja niitä on yhä parannettava. Tasa-arvoinen vanhemmuus on mielestäni hyvä tavoite.  Tuloeroja on kavennettava ja eläkkeet turvattava. Nuorten syrjäytyminen on estettävä.

Ilmastokysymyksissä Suomen pitää olla edelläkävijä, ei kuitenkaan työpaikkojen kustannuksella. Osaamisemme energian säästämisessä pitää kääntää mahdollisuudeksi.

Muutosta on saatava aikaan ja sen takia olen lähtenyt ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Vaikka minulla on erilaisia luottamustoimia, omasta mielestäni tärkeimmät tittelit ovat uusioperheen isä ja aviomies.

timo.viitanen(at)fiskars.com
Facebook
Instagram
Twitter

 

Taksiautoilija HattulastaHattulan kunnanvaltuuston jäsen vuodesta 2012, kunnanhallituksen jäsen. Toiminut muun muassa Hattulan vanhusneuvoston puheenjohtajana.

 

Aarre “Aaretti” Lindeman 142

Suurella sydämellä paremman Suomen puolesta

Lähdin ehdokkaaksi samoista syistä kuin aikaisemmin halusin mennä mukaan kunnallispolitiikkaan. Tavallinen arjen ihminen on minulle tärkeä. Erityisesti ikäihmisten asiat ovat lähellä sydäntäni. Tapaan päivittäin työssäni kaiken ikäisiä, mutta Suomea omana aikoinaan paremmaksi rakentaneita isoisiä ja isoäitejä on kunnioitettava aivan toisella tapaa kuin nykyään tapahtuu.

Hattulan vanhusneuvostossa olemme saaneet paljon aikaan hyvällä yhteistyöllä. Samassa rakentavassa hengessä on rakennettava entistä parempaa Suomea, jossa kaikenikäisten on hyvä elää.

Olen taksikuski enkä halua korostaa omaa yrittäjyyttäni. Me olemme kaikki omassa elämässämme arjen yrittäjiä. Liikenneasiat ovat minulle tuttuja ja haluan, että liikenteessä työskentelevien suomalaisten tulevaisuus turvataan. Tämän maan pyörillä pitämiseen tarvitaan suomalaista osaamista.

Ilmastoasioiden laittaminen kuntoon on suuri tehtävä Suomessa ja koko maailmassa. Me suomalaiset olemme perineet esi-isiltä luonnon arvostuksen. Me kaikki ymmärrämme luonnon haavoittuvuuden ja haluamme kunnioittaa tulevien sukupolvien oikeutta terveeseen elinympäristöön.

Tämän maan pyörillä pitämiseen tarvitaan suomalaista osaamista.

Suomessa on hyvä elää. Työssäni ja luottamustoimissani olen saanut olla tekemisissä rehellisten ja kuuntelevien virkamiesten kanssa. En ole henkilökohtaisesti törmännyt syrjintään enkä halua muidenkaan sellaiseen eteen joutuvan. Haluan Suomen säilyvän hyvänä maana meille kaikille.

Haluan tuoda väriä suomalaiseen politiikkaan. Tarvitsemme koko yhteiskunnan kirjon kuljettamaan kehitystä tulevaisuuslinjalla kohti inhimillisempää Suomea.

aarre.lindeman@hattula.fi
Facebook

Rakennustarvikemyyjä, pieneläinhoitaja Padasjoelta. Kunnanvaltuutettu vuodesta 2009, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja.

Mira Vilkman 143

Nyt on kysymys arvovalinnoista

Olen avoin, rehellinen ja rohkea kunnallispoliitikko. Olen ehtinyt olla Padasjoella lähes kaikissa kunnan luottamustehtävissä.

Haluan osaltani olla mukana kehittämässä oikeudenmukaisempaa Suomea, jossa jokaisesta pidetään huolta ikään, tulotasoon tai elämäntilanteeseen katsomatta. Meillä pitää olla turvallinen Suomi, jossa kukaan ei putoa yhteiskunnan rattaista.

Meidän tulee uudistaa sosiaaliturvaa ja poistaa eriarvoisuutta; edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Työllisyystilanteen parantamiseksi on tehtävä toimivia työllisyysohjelmia ja kokeiluja.

Lasten ja nuorten syrjäytymiseen sekä pahoinvointiin pitää puuttua joka sektorilla. Kouluttautumisen mahdollisuus tulee suoda kaikille tasapuolisesti, varallisuudesta riippumatta. Varhaiskasvatuksen ja toisen asteen koulutuksen tulee olla maksuttomia, sillä pelkkä peruskoulu ei enää takaa nuorelle työllistymistä ja hyvää elämää.

Meillä pitää olla turvallinen Suomi, jossa kukaan ei putoa yhteiskunnan rattaista.

Meidän tulee parantaa ikäihmisten palveluja. Hoitajamitoitus on kirjoitettava lakiin. Näin turvaamme riittävän hoitohenkilöstön vanhustenhoitoon. Hyvä hoiva kuuluu kaikille, ei vain niille, joilla on varaa siitä maksaa.

Luonto on elinehtomme, siksi meidän tulee turvata luonnonvarojen riittävyys, sekä ottaa huomioon paheneva ilmastonmuutos päätöksiä tehtäessä.

Eläinten oikeuksien parantamista, sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei pidä unohtaa. Poliisien resursseja on nostettava, sillä kaikille on taattava turvallisempi arki.

Meidän on turvattava jokaisen pienituloisen toimeentulo. Palkalla on pystyttävä elämään. Olen itse ollut työttömänä, yksinhuoltajana ja isoäitini edunvalvojana. Olen opiskellut nuorena ja vanhemmalla iällä. Olen toiminut eläinsuojeluvalvojana, tehnyt töitä pienelläkin palkalla. Tiedän henkilökohtaisesti, mistä puhun.  Kyse on arvovalinnoista.

vilkman.mira(at)gmail.com
www.miravilkman.net
Facebook