Yksityisten ja julkisten terveydenhuoltoyhtiöiden asema eroteltava soteuudistuksessa

Ajankohtaista

Hämeen sosialidemokraatit vaatii, että uudistuksessa mahdollistetaan edelleen sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä edistävien, julkisessa omistuksessa olevien osakeyhtiöiden, kuten Tekonivelsairaala Coxan ja Sydänsairaalan toiminnan jatkuminen. Yksityisen terveydenhuollon riskit ovat toteutumassa Päijät-Hämeessä.

Suomi tarvitsee vihdoin sote-uudistuksen, joka tasaa hyvinvointieroja ja turvaa
kaikille asukkaille yhtäläiset palvelut ja oikeudet. Uudistuksen valmistelu on
kriittisessä vaiheessa, kun lausuntoluonnoksella ollutta lakipakettia käsitellään
eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.


Hämeen sosialidemokraatit vaatii, että uudistuksessa mahdollistetaan edelleen
sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä edistävien, julkisessa omistuksessa olevien
osakeyhtiöiden, kuten Tekonivelsairaala Coxan ja Sydänsairaalan toiminnan
jatkuminen. Nämä yhtiöt eivät kilpaile millään tavalla yksityisillä markkinoilla
toimivien terveydenhuoltoyritysten kanssa, eivätkä tavoittele toiminnassaan
voittoa.


Kanta-Hämeessä sairaanhoitopiiri tekee strategista yhteistyötä
erityisvastuualueellaan kyseisten osakeyhtiöiden pääomistajan eli Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteiset yhtiöt ovat tuottaneet maakuntien asukkaille
erinomaisen laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti. Jos tulevilla laeilla
vaikeutetaan tarpeettomasti tämän kaltaista, maakuntarajat ylittävää yhteistyötä,
kärsijänä on potilas.


Nämä yhtiöt toimivat julkisen sektorin omistajiensa eettisten periaatteiden
mukaisesti, eikä niiden toiminnassa ole ollut huomautettavaa. Ne tarjoavat
nopeampaa hoitoon pääsyä ja huippulaadukasta hoitoa julkisen sektorin potilaan
kiireettömän erikoissairaanhoidon vapaan valintaoikeuden piirissä. Oikeus valita
hoitopaikka näissä palveluissa on ollut voimassa vuodesta 2014. Ymmärrettävää
kuitenkin on, jos julkisomisteisilta yhtiöiltä rajataan pois oikeus toimia toisen
hyvinvointialueen rajojen sisällä, jotta jokainen hyvinvointialue pystyy järjestämään
itselleen riittävän palvelutuotannon ja päivystyksen tarvittavilla erikoisaloilla.


Yksityisen terveydenhuollon riskit toteutumassa Päijät-Hämeessä


Edellä mainittujen yhtiöiden toiminta eroaa radikaalisti yksityisten
terveydenhuoltoyritysten toiminnasta, joita ajaa taloudellisen voiton tavoittelu.
Esimerkiksi Harjun Terveys Oy on vastannut Lahden, Iitin ja Kärkölän sotekeskustoiminnasta
alkuvuoden ajan. Toiminta on herättänyt paljon kysymyksiä ja
huolta kuntalaisissa ja työntekijöissä.

Kyse on yhteisyrityksestä, mutta tosiasiassa Harjun terveyden tosiasiallinen
päätösvalta on enemmistöomistajilla eli pääomasijoittajien Luxemburgista
hallinnoimissa rahastoissa.


Potilaiden kannalta huolestuttavaa on, jos esimerkiksi palvelulupaus samana
päivänä takaisinsoitosta pettää. On myös viitteitä sellaisten potilaiden hoidosta
digitaalisesti, joiden tulisi kohdata hoitohenkilöstö kasvotusten.
Toiseksi media on raportoinut Harjun terveyden henkilöstön vaikeudesta pysyä
muutoksen perässä. Lisäksi kysymyksenalaiseksi on asetettu Harjun Terveyden
työehtoja halpuuttava linja.


Kuntalaisten palveluiden yllä on nyt valitettavaa epävarmuuden ilmapiiriä
terveyspalveluiden ja henkilöstön jaksamisen osalta. Kuntapäättäjien on alueen
kunnissa selvitettävä tilanne ja vaadittava Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä
reagointia ilmeneviin epäkohtiin.


Hämeen sosialidemokraateilla on perusteltu huoli yksityisen omistaman
terveydenhuollon riskien toteutumisesta Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä.
Pääomasijoittajat tekevät päätöksiä viime kädessä veroparatiisiyhtiöiden logiikalla.
Pienemmässä mittakaavassa yksityiselle ulkoistetun terveysasematoiminnan riskit
ovat jo realisoituneet karulla tavalla Kanta-Hämeen puolella Hattulassa. On tärkeää
myös muistaa, että yksityisten yhtiöiden tiedot eivät ole samalla lailla avoimia
kuntalaisille ja päättäjille kuin julkisissa palveluissa ja niiden arvojen mukaisesti
toimivissa julkisomisteisissa ja valvotuissa yhtiöissä. Tulevassa lainsäädännössä
julkisesti ja yksityisesti omistettujen, eri markkinoilla toimivien yhtiöiden asema on
eroteltava selkeästi.


Lisätietoja:
Hämeen sosialidemokraattien puheenjohtaja Iisakki Kiemunki, puh. 050 586 5697