ITÄRADAN HANKESUUNNITELMA ON KYMMENIEN MILJOONIEN EUROJEN EPÄTOIVOINEN YRITYS

Ajankohtaista

Keskustelu raideinvestoinneista on ajankohtaista niin pääradan kuin uuden itäradan linjausten osalta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti keskiviikkona edistää uuden ratayhteyden suunnittelun jatkamista Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjaukseen perustuen.

Väylävirasto julkisti toukokuussa selvityksen idän suunnan ratavaihtoehdoista. Vertailussa nykyisten ratojen kehittäminen osoittautui yhteiskuntataloudellisesti kannattavammaksi noin 20 vuoden aikajänteellä. Myös idän yhteyksien kannalta investointi nykyverkkoon on taloudellisesti perustellumpaa. Esimerkiksi Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen keskeisin indikaattori hyöty-kustannussuhde on vaivaiset 0,37. Arvolla yli 1 säästöt olisivat rakentamiskustannuksia suuremmat, joten hanke ei ole kokonaistaloudellisesti kannattava.

Hankeyhtiöiden perustamisessa on kyse suunnittelusta, ei rakentamisesta. Suunnittelu ja rakentamispäätöksen tekeminen tai tekemättä jättäminen ajoittuu kauas tulevaisuuteen, tulevien hallitusten ja eduskuntien tehtäväksi.

– Nyt ei enää pohdita, onko Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksesta mielekästä tehdä kymmeniä miljoonia euroja maksava suunnitelma. Se tehdään, mutta on uskallettava sanoa, että nykylukujen valossa toteutumismahdollisuudet ovat varsin pienet, sillä ainakaan tämän hetken tunnusluvut eivät oikeuta rakentamista, Hämeen sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja Iisakki Kiemunki toteaa.

Selkeyttä kaivataan niin itäradan kuin pääradan linjausten päätöksenteon marssijärjestykseen. Mitä linjataan, milloin ja missä toimielimessä.

– Kyse on valtavan isoista yhteiskunnallisista päätöksistä. Päätökset valittavista ratalinjauksista on tehtävä demokraattisissa päätöksentekoelimissä. Tärkeintä olisi saada investointeja ja EU-rahoitusta nopeasti liikkeelle nykyiseen rataverkkoon, mistä olisi hyötyä myös koronan jälkeisessä elvytyksessä.

Lisätietoja: Hämeen Sosialidemokraattien pyheenjohtaja IIsakki Kiemunki puh: 050- 586 5697