HÄMEEN SOSIALIDEMOKRAATIT: HALLITUKSEN PÄÄTETTÄVÄ LAHDEN KEHÄTIEN RAKENTAMISESTA KEHYSRIIHESSÄ

Ajankohtaista

Nastolan Villähteellä Lahdessa lauantaina 2.4.2016 kokoontunut Hämeen Sosialidemokraattien kevätpiirikokous otti kantaa Lahden eteläisen kehätien (valtatie 12) rakentamisen puolesta, vaatien hallitusta turvaamaan hankkeen rahoitus tulevassa kehysriihessä. Kehätien rahoituksen järjestämistä puolsivat piirikokouksessa myös asiaa jo pidempään ajanut lahtelainen kansanedustaja Mika Kari sekä piirikokouksessa poliittisen tilannekatsauksen pitänyt SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinne.

 

Kannanotto luettavissa alla.

 

HÄMEEN SOSIALIDEMOKRAATIT: HALLITUKSEN PÄÄTETTÄVÄ LAHDEN KEHÄTIEN RAKENTAMISESTA KEHYSRIIHESSÄ

 

Hämeen Sosialidemokraattien piirikokous vaatii maan hallitukselta päätöstä Lahden eteläisen kehätien rakentamisesta pikimmiten. Aiemmin Lahden Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen kevätkokous vetosi kehätien rakentamisen puolesta.

 

17.3.2016 tapahtunut rikkihapporekkaonnettomuus lähellä Salpausselän koulua oli muistutus siitä, että Lahden keskustan halkova valtatie on tällä hetkellä täysin väärässä paikassa ja vaarantaa ihmisten turvallisuuden. Piirikokous vaatii hallitukselta nopeita toimia kehätiehankkeen rahoituksen varmistamiseksi tulevassa kehysriihessä ja kehätien rakentamisen aloittamista vuonna 2017.

 

Kehätien tuomat työpaikat vastaisivat kolmasosaa Lahden työttömien määrästä. Laskelmien mukaan Lahden eteläinen kehätie mahdollistaisi rakentamisvaiheessa valtakunnallisesti jopa 16 000 työpaikan syntymisen ja 5 000–6 000 pitkän aikavälin pysyvää työpaikkaa syntyisi. Lahden työttömyysasteen on nyt noin 18%, eli kolmanneksi suurin suurien kaupunkien työttömyysasteista.

 

Hanke on joka tapauksessa välttämätön toteuttaa. Nyt toteutettuna sen kustannukset pysyvät maltillisina markkinoilla olevan edullisen rahoituksen myötä sekä hanke helpottaisi suhdanteista johtuvaa kurjuutta työ- ja sosiaalipolitiikassa. Lahden eteläisen kehätien toteuttaminen on kansallisesti yksi tärkeimmistä kehittämis- ja rakennushankkeista sekä korkein kustannustehokkuudeltaan.

 

Valtatie 12 laajemmalla vaikutusalueella syntyy puolet maan perusteollisuuden liikevaihdosta. Elinkeinojen kuljetusvarmuus sekä yleinen liikenneturvallisuus parantuisivat merkittävästi kehätien toteutuksen myötä. Hanke mahdollistaisi asuntorakentamisen lisäämisen hyvien liikenneyhteyksien päässä Lahden keskusta-alueella ja toisi näin toivottua lisäpiristystä metropolin työmarkkinoille.

 

Rakentaminen vähentäisi asutukseen ja ympäristöön kohdistuvia haittoja merkittävästi koko Lahden kaupunkiseudulla, vähentäisi keskeisiä palvelutasopuutteita, sekä tarjoaisi turvalliset ja sujuvat liikkumisolosuhteet niin pitkämatkaiselle kuin paikalliselle liikenteelle.